Pa ratllat, per arrebossar. Antigament en deien Farina de galeta.

Pa ratllat, per arrebossar. Antigament en deien Farina de galeta.